Interests
avatar

Bùi Thế Anh

1
5
0
  • Hơn 5 năm làm việc trong ngành lập trình.
  • Mình là người đi từ Java sang Objective-C nên biết về những khó khăn của các bạn khi chuyển từ 1 ngôn ngữ khác sang Objective-C. Vì thế nên mình biết cách khắc phục cái khó khăn đó cho học viên.
  • Đã làm nhiều dự án về IOS và tích lũy được nhiều kinh nghiệm kiến thức từ các dự án thực tế đó.
  • Mong muốn chia sẻ kiến thức với những bạn có cùng đam mê lập trình, đặc biệt là lập trình Mobile.
Bùi Thế Anh
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Bùi Thế Anh

ABOUT
  • Hơn 5 năm làm việc trong ngành lập trình.
  • Mình là người đi từ Java sang Objective-C nên biết về những khó khăn của các bạn khi chuyển từ 1 ngôn ngữ khác sang Objective-C. Vì thế nên mình biết cách khắc phục cái khó khăn đó cho học viên.
  • Đã làm nhiều dự án về IOS và tích lũy được nhiều kinh nghiệm kiến thức từ các dự án thực tế đó.
  • Mong muốn chia sẻ kiến thức với những bạn có cùng đam mê lập trình, đặc biệt là lập trình Mobile.
TOP COURSES
Loading...