Interests
avatar

Bùi Quỳnh Anh

0
0
0
  • Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP. HCM.
  • Năm 2016, Quỳnh Anh tham dự Khóa học Kem Bơ tại Singapore do cô G.G Cakraft đào tạo (cô là người có bằng sáng chế về kem bơ và là thần tượng của rất nhiều tín đồ bánh kem bơ trên toàn thế giới).
  • Từ các lớp giảng dạy tự phát, Quỳnh Anh ngày càng nhận được sự tin yêu của nhiều học viên.
  • Sở trường của Bùi Quỳnh Anh: Các lớp pha màu kem bơ, ứng dụng các kiến thức mỹ thuật vào kem bơ, đưa ra các luận điểm cá nhân, từ đó gợi ý cho các bạn học viên hướng đi theo gu và sở thích mỗi người.
  • Mơ ước tương lai: Xuất bản sách và các kiến thức mỹ thuật căn bản.
Bùi Quỳnh Anh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Bùi Quỳnh Anh

ABOUT
  • Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP. HCM.
  • Năm 2016, Quỳnh Anh tham dự Khóa học Kem Bơ tại Singapore do cô G.G Cakraft đào tạo (cô là người có bằng sáng chế về kem bơ và là thần tượng của rất nhiều tín đồ bánh kem bơ trên toàn thế giới).
  • Từ các lớp giảng dạy tự phát, Quỳnh Anh ngày càng nhận được sự tin yêu của nhiều học viên.
  • Sở trường của Bùi Quỳnh Anh: Các lớp pha màu kem bơ, ứng dụng các kiến thức mỹ thuật vào kem bơ, đưa ra các luận điểm cá nhân, từ đó gợi ý cho các bạn học viên hướng đi theo gu và sở thích mỗi người.
  • Mơ ước tương lai: Xuất bản sách và các kiến thức mỹ thuật căn bản.
TOP COURSES

No Related Course