Interests
avatar

Bùi Quốc Kỳ

2
4.4
0
  • Hợp tác đào tạo sinh viên môn Mạng truyền số liệu Trường đại học Tôn Đức Thắng, Q.7.
  • Phụ trách các mảng đào tạo CCNA Routing and Switching, các môn Route, Switch của chương trình CCNP Routing, Switching, CCNA Voice và CCNA Collaboration.
Bùi Quốc Kỳ
Courses: 2
Rating: 4.4
Followers: 0

Bùi Quốc Kỳ

ABOUT
  • Hợp tác đào tạo sinh viên môn Mạng truyền số liệu Trường đại học Tôn Đức Thắng, Q.7.
  • Phụ trách các mảng đào tạo CCNA Routing and Switching, các môn Route, Switch của chương trình CCNP Routing, Switching, CCNA Voice và CCNA Collaboration.
TOP COURSES
Loading...
Loading...