Bùi Quốc Kỳ
4.5  (21 đánh giá)

Công nghệ thông tin (4)

404
học viên
4
khóa học
21
bình luận
Thông tin giảng viên

- Hợp tác đào tạo sinh viên môn Mạng truyền số liệu Trường đại học Tôn Đức Thắng, Q.7.

- Phụ trách các mảng đào tạo CCNA Routing and Switching, các môn Route, Switch của chương trình CCNP Routing, Switching, CCNA Voice và CCNA Collaboration.

Xem đầy đủ

Các khóa học