Bình Dương Hoàng
5.0  (2 đánh giá)

Root Catalog (1)

42
học viên
2
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giảng viên Hoàng Bình Dương là một nhà giao dịch có kinh nghiệm.

- Đã có 2 năm đầu tư nghiên cứu trong giao dịch nhị phân

- Một trong những người đi đầu trong việc phát triển và sáng tạo các phương pháp giao dịch quyền chọn nhị phân

- Các học viên có thể kiếm lời từ 50-200% tài khoản 1 tháng nếu áp dụng các phương pháp giao dịch

Xem đầy đủ

Các khóa học