Interests
avatar

Bạch Huỳnh Uyên Linh

0
0
0
  • Tốt nghiệp ngành Hoá thực phẩm.
  • Tốt nghiệp trường Học viện kỹ thuật Southbank TAFE - Queensland Úc.
  • 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đào tạo nghề bánh và kem tươi.
  • 5 năm làm giảng viên tại Nhà văn hoá Phụ nữ TP.HCM
Bạch Huỳnh Uyên Linh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Bạch Huỳnh Uyên Linh

ABOUT
  • Tốt nghiệp ngành Hoá thực phẩm.
  • Tốt nghiệp trường Học viện kỹ thuật Southbank TAFE - Queensland Úc.
  • 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đào tạo nghề bánh và kem tươi.
  • 5 năm làm giảng viên tại Nhà văn hoá Phụ nữ TP.HCM
TOP COURSES

No Related Course