Bạch Huỳnh Uyên Linh
4.0  (217 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (7)

Thể thao - sức khỏe (1)

14662
học viên
7
khóa học
217
bình luận
Thông tin giảng viên

- 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và đào tạo nghề bánh và kem tươi.

- 5 năm làm giảng viên tại Nhà văn hoá Phụ nữ TP.HCM.

- Tốt nghiệp trường Học viện kỹ thuật Southbank TAFE - Queensland Úc.

- Tốt nghiệp ngành Hoá thực phẩm.

Xem đầy đủ

Các khóa học