Interests
avatar

Anna Nguyễn

1
3
0
  • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành may
  • Có kinh nghiệm giảng dạy offline tại 4P Food
  • 2 năm kinh nghiệm làm và bán bánh online
Anna Nguyễn
Courses: 1
Rating: 3
Followers: 0

Anna Nguyễn

ABOUT
  • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành may
  • Có kinh nghiệm giảng dạy offline tại 4P Food
  • 2 năm kinh nghiệm làm và bán bánh online
TOP COURSES
Loading...