Anna Nguyễn
3.0  (1 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (1)

30
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành may

Có kinh nghiệm giảng dạy offline tại 4P Food

2 năm kinh nghiệm làm và bán bánh online

Xem đầy đủ

Các khóa học