Anh Anh
0.0  (0 đánh giá)
3
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Diễn giả chính các hội thảo cho nhà đầu tư mới của 1 công ty chứng khoán top đầu ngành Việt Nam

- Giảng viên cho các lớp đào tạo nội bộ công ty, các lớp tại doanh nghiệp, nhóm học

- Nhà nghiên cứu phân tích kỹ thuật giá về thị trường chứng khoán Việt Nam và Sàn giao dịch hàng hóa Bộ Công Thương

- Trưởng phòng tư vấn đầu tư chứng khoán

Xem đầy đủ

Các khóa học