Interests
avatar

Anh Anh

1
5
0
  • Diễn giả chính các hội thảo cho nhà đầu tư mới của 1 công ty chứng khoán top đầu ngành Việt Nam
  • Giảng viên cho các lớp đào tạo nội bộ công ty, các lớp tại doanh nghiệp, nhóm học
  • Nhà nghiên cứu phân tích kỹ thuật giá về thị trường chứng khoán Việt Nam và Sàn giao dịch hàng hóa Bộ Công Thương
  • Trưởng phòng tư vấn đầu tư chứng khoán
Anh Anh
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Anh Anh

ABOUT
  • Diễn giả chính các hội thảo cho nhà đầu tư mới của 1 công ty chứng khoán top đầu ngành Việt Nam
  • Giảng viên cho các lớp đào tạo nội bộ công ty, các lớp tại doanh nghiệp, nhóm học
  • Nhà nghiên cứu phân tích kỹ thuật giá về thị trường chứng khoán Việt Nam và Sàn giao dịch hàng hóa Bộ Công Thương
  • Trưởng phòng tư vấn đầu tư chứng khoán
TOP COURSES
Loading...