Interests
avatar

Alphabooks25.01

0
0
0
  • Nguyễn Quỳnh Hoa - Giảng viên môn Marketing Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.
  • Công ty cổ phần sách Alpha. Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy.
Alphabooks25.01
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Alphabooks25.01

ABOUT
  • Nguyễn Quỳnh Hoa - Giảng viên môn Marketing Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.
  • Công ty cổ phần sách Alpha. Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy.
TOP COURSES

No Related Course