Interests
avatar

Alphabooks

0
0
0
 • Alpha Books
 • Alpha Books Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy. Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.
 • Diễn giả: Nguyễn Hồng Nhung (Facebook: Nhung Dvove)
 • Sáng lập và điều hành Visual Mind Center
 • Tình nguyện viên tại GGIO Việt Nam
 • Thành viên của 4T Center
Alphabooks
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Alphabooks

ABOUT
 • Alpha Books
 • Alpha Books Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy. Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.
 • Diễn giả: Nguyễn Hồng Nhung (Facebook: Nhung Dvove)
 • Sáng lập và điều hành Visual Mind Center
 • Tình nguyện viên tại GGIO Việt Nam
 • Thành viên của 4T Center
TOP COURSES

No Related Course