Interests
avatar

Alphabooks

0
0
0
  • Alpha Books.
  • Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy. Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.
  • Giảng viên Nguyễn Doãn Sơn - Giảng viên trường Đại học Sư phạm nghê thuật trung ương
Alphabooks
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Alphabooks

ABOUT
  • Alpha Books.
  • Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy. Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.
  • Giảng viên Nguyễn Doãn Sơn - Giảng viên trường Đại học Sư phạm nghê thuật trung ương
TOP COURSES

No Related Course