Alphabooks
3.8  (63 đánh giá)

Phát triển cá nhân (1)

5408
học viên
1
khóa học
63
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Hồng Nhung - Founder của Visual Mind Center.

- Là người đầu tiên giảng dạy Sketchnote (Diễn hoạ thông tin/ Ghi chép bằng hình ảnh) ở Việt Nam.

- Kinh nghiệm: Đã từng đào tạo "Diễn hoạ thông tin", "Trình bày sáng tạo" cho rất nhiều các tổ chức phi chính phủ NGOs ( Knowmads Hanoi, CSDS, VPV, A4F), các start-up vừa và nhỏ (Jeans Box, Unix Center), các trường Đại học (ĐH FPT, Đại học KTQD,...), các trung tâm thiết kế (Slide Factory, Tí toáy Atelier) và tổ chức thành công nhiều workshop, khóa đào tạo public.

Xem đầy đủ

Các khóa học