Interests
avatar

Adam Tâm

1
4.2
7
 • Anh hiện là Giám đốc marketing của Adam Group.
 • Kinh nghiệm kinh doanh Online 5 năm.
 • Kinh nghiệm Facebook Marketing 5 năm.
 • Tư vấn chiến lược và triển khai marketing cho hơn 200 nhãn hàng.
 • Sở hữu 5 hệ thống kinh doanh ứng dụng Marketing online chuyên nghiệp.
 • Vận hành hệ thống bán hàng online >500 đơn/ngày.
Adam Tâm
Courses: 1
Rating: 4.2
Followers: 7

Adam Tâm

ABOUT
 • Anh hiện là Giám đốc marketing của Adam Group.
 • Kinh nghiệm kinh doanh Online 5 năm.
 • Kinh nghiệm Facebook Marketing 5 năm.
 • Tư vấn chiến lược và triển khai marketing cho hơn 200 nhãn hàng.
 • Sở hữu 5 hệ thống kinh doanh ứng dụng Marketing online chuyên nghiệp.
 • Vận hành hệ thống bán hàng online >500 đơn/ngày.
TOP COURSES
Loading...