Interests
avatar

Đặng Hồng Thụy

0
0
10
  • Tốt nghiệp ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Quốc Gia Hà Nội chuyên ngành sư phạm tiếng Anh.
  • Cô đã hoàn thành chương trình thạc sĩ phương pháp giảng dạy tiếng anh (TESOL) của đại học Victoria, Melbourne, Úc.
  • Trình độ tiếng Anh tương đương 950+ TOEIC.
  • Cô bắt đầu giảng dạy TOEIC từ 2015.
Đặng Hồng Thụy
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 10

Đặng Hồng Thụy

ABOUT
  • Tốt nghiệp ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Quốc Gia Hà Nội chuyên ngành sư phạm tiếng Anh.
  • Cô đã hoàn thành chương trình thạc sĩ phương pháp giảng dạy tiếng anh (TESOL) của đại học Victoria, Melbourne, Úc.
  • Trình độ tiếng Anh tương đương 950+ TOEIC.
  • Cô bắt đầu giảng dạy TOEIC từ 2015.
TOP COURSES

No Related Course