Khóa học Quản trị doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp Học viên: 5637
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 5637

Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp

Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp TFI
Miễn phí
Đội nhóm và cố vấn Học viên: 4812
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 4812

Đội nhóm và cố vấn

Đội nhóm và cố vấn TFI
Miễn phí
Làm chủ quán cafe truyền thống Học viên: 1582
-72%
LỘ TRÌNH
3.1 (10)
Học viên: 1582

Làm chủ quán cafe truyền thống

Làm chủ quán cafe truyền thống Th.S Nguyễn Tấn Trung
Special Price 199.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lãnh đạo lực lượng bán hàng Học viên: 1353
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 1353

Lãnh đạo lực lượng bán hàng

Lãnh đạo lực lượng bán hàng Topica Uni
Miễn phí
Xây dựng phòng kinh doanh tự động Học viên: 1342
-67%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 1342

Xây dựng phòng kinh doanh tự động

Xây dựng phòng kinh doanh tự động Trần Văn Tuấn
Special Price 199.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
TS Lê Thẩm Dương - Tổng quan về quản trị rủi ro Học viên: 1176
-72%
LỘ TRÌNH
4.9 (39)
Học viên: 1176

TS Lê Thẩm Dương - Tổng quan về quản trị rủi ro

TS Lê Thẩm Dương - Tổng quan về quản trị rủi ro Lê Thẩm Dương
Special Price 199.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tiền tệ và ngân hàng (phần 1) Học viên: 921
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 921

Tiền tệ và ngân hàng (phần 1)

Tiền tệ và ngân hàng (phần 1) Khan Academy
Miễn phí
Kỹ năng chốt sale Học viên: 672
-67%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 672

Kỹ năng chốt sale

Kỹ năng chốt sale Nguyễn Ngọc Hưng
Special Price 199.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tự tin phân tích báo cáo tài chính Học viên: 548
-34%
LỘ TRÌNH
3.8 (16)
Học viên: 548

Tự tin phân tích báo cáo tài chính

Tự tin phân tích báo cáo tài chính Topica Uni
Special Price 199.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
TS.Lê Thẩm Dương - Tổng quan về khởi nghiệp Học viên: 536
-72%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 536

TS.Lê Thẩm Dương - Tổng quan về khởi nghiệp

TS.Lê Thẩm Dương - Tổng quan về khởi nghiệp Lê Thẩm Dương
Special Price 199.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Quản trị nhân sự Học viên: 533
-34%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 533

Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự Topica Uni
Special Price 199.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
Tiền kỹ thuật số Học viên: 516
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 516

Tiền kỹ thuật số

Tiền kỹ thuật số An Media
Miễn phí
Tiền tệ và ngân hàng (Phần 4) Học viên: 371
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 371

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 4)

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 4) Khan Academy
Miễn phí
Tiền tệ và ngân hàng (Phần 7) Học viên: 352
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 352

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 7)

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 7) Khan Academy
Miễn phí