Khóa học Quản trị doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp Học viên: 5853
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 5853

Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp

Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp TFI
Miễn phí
Đội nhóm và cố vấn Học viên: 4900
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 4900

Đội nhóm và cố vấn

Đội nhóm và cố vấn TFI
Miễn phí
Làm chủ quán cafe truyền thống Học viên: 1588
-73%
LỘ TRÌNH
3.1 (10)
Học viên: 1588

Làm chủ quán cafe truyền thống

Làm chủ quán cafe truyền thống Th.S Nguyễn Tấn Trung
Special Price 189.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lãnh đạo lực lượng bán hàng Học viên: 1441
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 1441

Lãnh đạo lực lượng bán hàng

Lãnh đạo lực lượng bán hàng Topica Uni
Miễn phí
Xây dựng phòng kinh doanh tự động Học viên: 1344
-69%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 1344

Xây dựng phòng kinh doanh tự động

Xây dựng phòng kinh doanh tự động Trần Văn Tuấn
Special Price 189.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tổng quan về quản trị rủi ro Học viên: 1238
-73%
LỘ TRÌNH
4.9 (39)
Học viên: 1238

Tổng quan về quản trị rủi ro

Tổng quan về quản trị rủi ro Lê Thẩm Dương
Special Price 189.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tiền tệ và ngân hàng (phần 1) Học viên: 971
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 971

Tiền tệ và ngân hàng (phần 1)

Tiền tệ và ngân hàng (phần 1) Khan Academy
Miễn phí
Kỹ năng chốt sale Học viên: 676
-69%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 676

Kỹ năng chốt sale

Kỹ năng chốt sale Nguyễn Ngọc Hưng
Special Price 189.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tổng quan về khởi nghiệp Học viên: 621
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 621

Tổng quan về khởi nghiệp

Tổng quan về khởi nghiệp Lê Thẩm Dương
Special Price 349.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tự tin phân tích báo cáo tài chính Học viên: 558
-37%
LỘ TRÌNH
3.8 (16)
Học viên: 558

Tự tin phân tích báo cáo tài chính

Tự tin phân tích báo cáo tài chính Topica Uni
Special Price 189.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
Tiền kỹ thuật số Học viên: 549
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 549

Tiền kỹ thuật số

Tiền kỹ thuật số An Media
Miễn phí
Quản trị nhân sự Học viên: 539
-37%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 539

Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự Topica Uni
Special Price 189.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
Tiền tệ và ngân hàng (Phần 4) Học viên: 385
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 385

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 4)

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 4) Khan Academy
Miễn phí
Tiền tệ và ngân hàng (Phần 7) Học viên: 361
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 361

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 7)

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 7) Khan Academy
Miễn phí