Khóa học Quản trị doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp Học viên: 5522
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 5522

Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp

Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp TFI
Miễn phí
Đội nhóm và cố vấn Học viên: 4748
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 4748

Đội nhóm và cố vấn

Đội nhóm và cố vấn TFI
Miễn phí
Làm chủ quán cafe truyền thống Học viên: 1582
-66%
LỘ TRÌNH
3.1 (10)
Học viên: 1582

Làm chủ quán cafe truyền thống

Làm chủ quán cafe truyền thống Th.S Nguyễn Tấn Trung
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Xây dựng phòng kinh doanh tự động Học viên: 1341
-61%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 1341

Xây dựng phòng kinh doanh tự động

Xây dựng phòng kinh doanh tự động Trần Văn Tuấn
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lãnh đạo lực lượng bán hàng Học viên: 1304
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 1304

Lãnh đạo lực lượng bán hàng

Lãnh đạo lực lượng bán hàng Topica Uni
Miễn phí
TS Lê Thẩm Dương - Tổng quan về quản trị rủi ro Học viên: 1152
-66%
LỘ TRÌNH
4.9 (39)
Học viên: 1152

TS Lê Thẩm Dương - Tổng quan về quản trị rủi ro

TS Lê Thẩm Dương - Tổng quan về quản trị rủi ro Lê Thẩm Dương
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tiền tệ và ngân hàng (phần 1) Học viên: 895
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 895

Tiền tệ và ngân hàng (phần 1)

Tiền tệ và ngân hàng (phần 1) Khan Academy
Miễn phí
Kỹ năng chốt sale Học viên: 665
-61%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 665

Kỹ năng chốt sale

Kỹ năng chốt sale Nguyễn Ngọc Hưng
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Tự tin phân tích báo cáo tài chính Học viên: 543
-21%
LỘ TRÌNH
3.8 (16)
Học viên: 543

Tự tin phân tích báo cáo tài chính

Tự tin phân tích báo cáo tài chính Topica Uni
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
Quản trị nhân sự Học viên: 526
-21%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 526

Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự Topica Uni
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
Tiền kỹ thuật số Học viên: 500
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 500

Tiền kỹ thuật số

Tiền kỹ thuật số An Media
Miễn phí
TS.Lê Thẩm Dương - Tổng quan về khởi nghiệp Học viên: 490
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 490

TS.Lê Thẩm Dương - Tổng quan về khởi nghiệp

TS.Lê Thẩm Dương - Tổng quan về khởi nghiệp Lê Thẩm Dương
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Tiền tệ và ngân hàng (Phần 4) Học viên: 362
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 362

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 4)

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 4) Khan Academy
Miễn phí
Tiền tệ và ngân hàng (Phần 7) Học viên: 345
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 345

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 7)

Tiền tệ và ngân hàng (Phần 7) Khan Academy
Miễn phí