Khóa học Phần mềm Kế toán

TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Kế toán thuế thực tế từ A - Z Học viên: 2190
-69%
LỘ TRÌNH
3.6 (30)
Học viên: 2190

Kế toán thuế thực tế từ A - Z

Kế toán thuế thực tế từ A - Z Đình Sa Bùi
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Làm kế toán tổng hợp trên phầm mềm Misa Học viên: 1954
-65%
LỘ TRÌNH
4.8 (58)
Học viên: 1954

Làm kế toán tổng hợp trên phầm mềm Misa

Làm kế toán tổng hợp trên phầm mềm Misa Nguyễn Lê Hoàng
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán trong công tác Kế toán của doanh nghiệp Học viên: 336
-59%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 336

Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán trong công tác Kế toán của doanh nghiệp

Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán trong công tác Kế toán của doanh nghiệp Thiều Kim Cường
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toán Học viên: 333
-69%
LỘ TRÌNH
4.8 (12)
Học viên: 333

Cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toán

Cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toán Nguyễn Lê Hoàng
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Học viên: 204
-69%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 204

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Nguyễn Lê Hoàng
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Kế toán quản trị Học viên: 199
-17%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 199

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị Topica Uni
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
Trọn bộ kiến thức trong Học viên: 184
-17%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 184

Trọn bộ kiến thức trong "Kế toán công ty"

Trọn bộ kiến thức trong Topica Uni
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
Kê khai và xử lý thuế thu nhập cá nhân Học viên: 153
-69%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 153

Kê khai và xử lý thuế thu nhập cá nhân

Kê khai và xử lý thuế thu nhập cá nhân Nguyễn Lê Hoàng
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Kế toán sản xuất trên phần mềm MISA Học viên: 100
-73%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 100

Kế toán sản xuất trên phần mềm MISA

Kế toán sản xuất trên phần mềm MISA Nguyễn Lê Hoàng
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 899.000 ₫
Kê khai và xử lý thuế giá trị gia tăng Học viên: 100
-69%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 100

Kê khai và xử lý thuế giá trị gia tăng

Kê khai và xử lý thuế giá trị gia tăng Nguyễn Lê Hoàng
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Kế toán xây dựng Học viên: 78
-59%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 78

Kế toán xây dựng

Kế toán xây dựng Đỗ Văn Trà
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Kế toán thuế trong doanh nghiệp Học viên: 74
-59%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 74

Kế toán thuế trong doanh nghiệp

Kế toán thuế trong doanh nghiệp Thiều Kim Cường
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
VBA for Civil Engineer Level 1 Học viên: 58
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 58

VBA for Civil Engineer Level 1

VBA for Civil Engineer Level 1 Nguyễn Viết Phước
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Tổng quan về thuế Học viên: 10
LỘ TRÌNH
4.7 (58)
Học viên: 10

Tổng quan về thuế

Tổng quan về thuế Nguyễn Lê Hoàng
599.000 ₫
Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu Học viên: 9
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 9

Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu

Định khoản kế toán cho người mới bắt đầu PHAN ĐẮC HOAN
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Kế toán thuế tổng hợp trên Misa (TT200) Học viên: 5
-65%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 5

Kế toán thuế tổng hợp trên Misa (TT200)

Kế toán thuế tổng hợp trên Misa (TT200) PHAN ĐẮC HOAN
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫