TOP BÁN CHẠY

Học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập
-55%
MỚI

Học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 337.050 ₫ Regular Price 749.000 ₫
Làm web không cần code
-55%
4.8 (20)

Làm web không cần code

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 359.550 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL
-55%
MỚI

Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành
-55%
MỚI

Học lập trình React js và Redux qua bài tập thực hành

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học lập trình Javascript từ đầu qua bài tập thực tế
-55%
4.2 (11)

Học lập trình Javascript từ đầu qua bài tập thực tế

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 359.550 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Thiết kế và làm video Profile cá nhân với Power Point 2016
-40%
MỚI

Thiết kế và làm video Profile cá nhân với Power Point 2016

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 329.400 ₫ Regular Price 549.000 ₫
Học HTML/CSS cơ bản qua bài tập thực tế
-55%
MỚI

Học HTML/CSS cơ bản qua bài tập thực tế

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học Illustrator, Photoshop và Animate CC 2017 thông qua bài tập thực tế
-55%
4.2 (349)

Học Illustrator, Photoshop và Animate CC 2017 thông qua bài tập thực tế

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
HỌC LẬP TRÌNH FRONTEND THEO LỘ TRÌNH - LEVEL 02 - BOOTSTRAP & JQUERY
-40%
MỚI

HỌC LẬP TRÌNH FRONTEND THEO LỘ TRÌNH - LEVEL 02 - BOOTSTRAP & JQUERY

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 359.400 ₫ Regular Price 599.000 ₫

 

CÁC KHÓA HỌC PHỔ BIẾN

Kiếm tiền bằng việc thiết kế ra website hoàn chỉnh
-55%
MỚI

Kiếm tiền bằng việc thiết kế ra website hoàn chỉnh

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 359.550 ₫ Regular Price 799.000 ₫
7 Công thức làm web nhanh
-55%
MỚI

7 Công thức làm web nhanh

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 359.550 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Git & github cho lập trình và thiết kế website
-30%
MỚI

Git & github cho lập trình và thiết kế website

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 349.300 ₫ Regular Price 499.000 ₫
THỰC HÀNH THIẾT KẾ UI/UX QUA BÀI TẬP
-55%
MỚI

THỰC HÀNH THIẾT KẾ UI/UX QUA BÀI TẬP

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Thiết kế UI/UX theo chuẩn MATERIAL DESIGN bằng Photoshop
-55%
MỚI

Thiết kế UI/UX theo chuẩn MATERIAL DESIGN bằng Photoshop

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học thiết kế theo lộ trình - LEVEL 1 (Phần 2)
-40%
MỚI

Học thiết kế theo lộ trình - LEVEL 1 (Phần 2)

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 359.400 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Thiết kế quảng cáo tương tác với Google Web Designer
-40%
MỚI

Thiết kế quảng cáo tương tác với Google Web Designer

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 359.400 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Học thiết kế theo lộ trình - LEVEL 1 (Phần 1)
-55%
MỚI

Học thiết kế theo lộ trình - LEVEL 1 (Phần 1)

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 359.550 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Học thiết kế theo lộ trình - Level 02 - Thiết kế UI/UX
-55%
MỚI

Học thiết kế theo lộ trình - Level 02 - Thiết kế UI/UX

Nguyễn Đức ViệtNguyễn Đức Việt
Special Price 314.550 ₫ Regular Price 699.000 ₫