Khóa học Mobile/ App

TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần Học viên: 8890
-65%
LỘ TRÌNH
4.6 (133)
Học viên: 8890

Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần

Lập trình ứng dụng Android trong 6 tuần Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Lập trình ứng dụng iOS Học viên: 3307
LỘ TRÌNH
4.5 (13)
Học viên: 3307

Lập trình ứng dụng iOS

Lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App Học viên: 1650
-65%
LỘ TRÌNH
4.3 (55)
Học viên: 1650

Lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App

Lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App Lưu Quốc Tuấn
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Học lập trình ứng dụng iOS thông qua 10 ứng dụng thiết thực Học viên: 1031
-69%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 1031

Học lập trình ứng dụng iOS thông qua 10 ứng dụng thiết thực

Học lập trình ứng dụng iOS thông qua 10 ứng dụng thiết thực Thành Nguyễn
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Lập trình Android nâng cao Học viên: 70
-73%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 70

Lập trình Android nâng cao

Lập trình Android nâng cao Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 899.000 ₫
Lập trình Android cơ bản Học viên: 65
-73%
LỘ TRÌNH
4.3 (10)
Học viên: 65

Lập trình Android cơ bản

Lập trình Android cơ bản Trần Duy Thanh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 899.000 ₫
Lập trình iOS với Swift Học viên: 42
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 42

Lập trình iOS với Swift

Lập trình iOS với Swift Vo My
Miễn phí
Cuối tuần học iOS 10 qua 25 kỹ thuật cơ bản Học viên: 21
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 21

Cuối tuần học iOS 10 qua 25 kỹ thuật cơ bản

Cuối tuần học iOS 10 qua 25 kỹ thuật cơ bản Trần Duy Quang
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing Học viên: 17
-59%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 17

Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing

Xây dựng Single-Page Web App với AngularJS Routing Phan Văn Luân
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Objective-C -  Các bước căn bản để xây dựng nên một ứng dụng IOS Học viên: 5
-59%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 5

Objective-C - Các bước căn bản để xây dựng nên một ứng dụng IOS

Objective-C -  Các bước căn bản để xây dựng nên một ứng dụng IOS Bùi Thế Anh
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫
Lập trình iOS SwiftUI Học viên: 4
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 4

Lập trình iOS SwiftUI

Lập trình iOS SwiftUI Vo My
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Test Cucumber - Website và Android App Học viên: 0
-61%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 0

Test Cucumber - Website và Android App

Test Cucumber - Website và Android App Ngọc Nhân Nguyễn
Special Price 449.000 ₫ Regular Price 1.149.000 ₫
APPIUM - Công cụ Test Android Mobile Học viên: 0
-65%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 0

APPIUM - Công cụ Test Android Mobile

APPIUM - Công cụ Test Android Mobile Ngọc Nhân Nguyễn
Special Price 449.000 ₫ Regular Price 1.249.000 ₫