Khóa học Luật học

1
2
3
TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Kế toán quản trị
-21%
LỘ TRÌNH
MỚI

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị Topica Uni
Special Price 239.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
Pháp luật thuế
-49%
LỘ TRÌNH
MỚI

Pháp luật thuế

Pháp luật thuế Hồ Thị Hải Ngân (Amanda Phạm)
Special Price 259.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Pháp luật kế toán
-63%
LỘ TRÌNH
MỚI

Pháp luật kế toán

Pháp luật kế toán Hồ Thị Hải Ngân (Amanda Phạm)
Special Price 259.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Luật ngân hàng
-36%
LỘ TRÌNH
MỚI

Luật ngân hàng

Luật ngân hàng Topica Uni
Special Price 259.000 ₫ Regular Price 399.000 ₫
Luật hình sự
-36%
LỘ TRÌNH
MỚI

Luật hình sự

Luật hình sự Topica Uni
Special Price 259.000 ₫ Regular Price 399.000 ₫
Pháp luật đại cương
-36%
LỘ TRÌNH
MỚI

Pháp luật đại cương

Pháp luật đại cương Topica Uni
Special Price 259.000 ₫ Regular Price 399.000 ₫
KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
-57%
LỘ TRÌNH
MỚI

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Luật sư Trương Hồng Kỳ
Special Price 259.000 ₫ Regular Price 590.000 ₫
Các loại thuế thường gặp
-81%
LỘ TRÌNH
MỚI

Các loại thuế thường gặp

Các loại thuế thường gặp Topica Uni
Special Price 259.000 ₫ Regular Price 1.299.000 ₫
Các vấn đề cơ bản về Luật tố tụng dân sự
-81%
LỘ TRÌNH
MỚI

Các vấn đề cơ bản về Luật tố tụng dân sự

Các vấn đề cơ bản về Luật tố tụng dân sự Topica Uni
Special Price 259.000 ₫ Regular Price 1.299.000 ₫
Luật hôn nhân và gia đình
-36%
LỘ TRÌNH
MỚI

Luật hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân và gia đình Topica Uni
Special Price 259.000 ₫ Regular Price 399.000 ₫
Kỹ năng thu hồi nợ hiệu quả
-57%
LỘ TRÌNH
MỚI

Kỹ năng thu hồi nợ hiệu quả

Kỹ năng thu hồi nợ hiệu quả Luật sư Trương Hồng Kỳ
Special Price 259.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫