Khóa học Luật học

TRÌNH ĐỘ
CHÍNH SÁCH
THỜI LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ
Nội dung cơ bản về luật dân sự Học viên: 1323
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 1323

Nội dung cơ bản về luật dân sự

Nội dung cơ bản về luật dân sự Topica Uni
Miễn phí
Kế toán quản trị Học viên: 193
-17%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 193

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị Topica Uni
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 299.000 ₫
Pháp luật thuế Học viên: 71
-51%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 71

Pháp luật thuế

Pháp luật thuế Hồ Thị Hải Ngân (Amanda Phạm)
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 499.000 ₫
Chia sẻ tất tần tật kinh nghiệm bảo vệ giải trình số liệu khi thanh tra thuế Học viên: 64
-69%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 64

Chia sẻ tất tần tật kinh nghiệm bảo vệ giải trình số liệu khi thanh tra thuế

Chia sẻ tất tần tật kinh nghiệm bảo vệ giải trình số liệu khi thanh tra thuế Nguyễn Biên Cương
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 799.000 ₫
Pháp luật kế toán Học viên: 59
-65%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 59

Pháp luật kế toán

Pháp luật kế toán Hồ Thị Hải Ngân (Amanda Phạm)
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 699.000 ₫
Luật ngân hàng Học viên: 46
-38%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 46

Luật ngân hàng

Luật ngân hàng Topica Uni
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 399.000 ₫
Luật hình sự Học viên: 34
-38%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 34

Luật hình sự

Luật hình sự Topica Uni
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 399.000 ₫
Pháp luật đại cương Học viên: 31
-38%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 31

Pháp luật đại cương

Pháp luật đại cương Topica Uni
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 399.000 ₫
KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Học viên: 26
-58%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 26

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Luật sư Trương Hồng Kỳ
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 590.000 ₫
Các loại thuế thường gặp Học viên: 24
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 24

Các loại thuế thường gặp

Các loại thuế thường gặp Topica Uni
Special Price 449.000 ₫ Regular Price 1.299.000 ₫
Các vấn đề cơ bản về Luật tố tụng dân sự Học viên: 20
-66%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 20

Các vấn đề cơ bản về Luật tố tụng dân sự

Các vấn đề cơ bản về Luật tố tụng dân sự Topica Uni
Special Price 449.000 ₫ Regular Price 1.299.000 ₫
Luật hôn nhân và gia đình Học viên: 18
-38%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 18

Luật hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân và gia đình Topica Uni
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 399.000 ₫
Kỹ năng thu hồi nợ hiệu quả Học viên: 10
-59%
LỘ TRÌNH
MỚI
Học viên: 10

Kỹ năng thu hồi nợ hiệu quả

Kỹ năng thu hồi nợ hiệu quả Luật sư Trương Hồng Kỳ
Special Price 249.000 ₫ Regular Price 599.000 ₫