Interests

VN

Benefits from the course

 • Hiểu được vai trò, tầm quan trọng của quy trình làm việc và các bước xây dựng quy trình.
 • Hiểu được các yếu tố bên trong một Bản đồ chiến lược (Strategy maps).
 • Hiểu được bản chất của chu trình BPM (Business process management).
 • Nắm bắt được, phương pháp, cách thức xây dựng một quy trình làm việc hợp lý.
 • Nắm được kỹ năng mô hình hóa quy trình làm việc đơn giản, tinh gọn và dễ hiểu nhất chỉ trên 1 trang giấy.
 • Tự thực hành biên soạn quy trình làm việc chuẩn ISO, hệ thống hóa tất cả các QT của doanh nghiệp.

About Teacher

 • Trần-image

  Trần Đình Thiện

  4.5

  1

  1

  • Học xây dựng quy trình tinh gọn trên 1 trang giấy online | Edumall Việt Nam

   399,000 đ

   1,099,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   399,000 đ

   1,099,000 đ