Interests

VN

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm và tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của ông được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, hệ thống hóa. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt N

Read more

Benefits from the course

 • Hiểu được những điểm cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng.
 • Thêm yêu và cảm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh.

About Teacher

 • Phạm-image

  Phạm Vũ Định

  0

  2

  0

  • Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, thuyết giảng về các vấn đề chính trị tư tưởng.
  • Có hơn 1000 sinh viên thành đạt với những công việc liên quan đến chính trị, nhà nước.
  Học tư tưởng hồ chí minh sơ cấp online | Edumall Việt Nam

  299,000 đ

  599,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  299,000 đ

  599,000 đ