Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Rút ngắn thời gian tính toán khối lượng, nâng cao năng suất lao động từ 2-3 lần
Học cách bóc dự toán xây dựng với phần mềm buecost

Lộ trình khoá học

Giảng viên

4

Người theo dõi

Đánh giá từ học viên

Ưu đãi sẽ kết thúc sau
15 : 05 : 40

199,000 đ

199,000 đ