Interests

VN

Benefits from the course

 • Thành thạo 1 công cụ thay thế cho Excel
 • Làm việc, xử lý dữ liệu mọi lúc, mọi nơi không phụ thuộc bạn sử dụng Windows hay Mac, hay Linux
 • Làm việc hiệu quả hơn khi có trong tay 1 công cụ với những đặc tính vượt trội ở 1 số mảng so với Excel
 • Thực hành trích suất và lọc dữ liệu với hàm Query với cú pháp tương tự ngôn ngữ SQL
 • Thực hành thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn với nhóm hàm Import: ImportRange, ImportXML
 • Thực hành tạo ra những báo cáo trong thời gian thực với hệ thống hàm dịch vụ của Google
 • Thực hành nhận diện ngôn ngữ, đổi đơn vị, và thực hiện việc tính toán dựa trên sức mạnh của Google

About Teacher

 • Nguyễn-image

  Nguyễn Văn Quý

  0

  0

  1

  • Học vấn
  • 2012 – 2016: Cử nhân tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, đại học Kinh tế Quốc dân
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Trợ lý dự án tại Topica Native
  • Data Analysis tại Edumall
  • SAP Business Consultant, tư vấn nghiệp vụ mảng Logistics cho VinGroup, Tân Hoàng Minh,...
  • Hiện đang làm Business Analyst tại Sapo
  • Phụ trách phân tích thị trường và phát triển sản phẩm Core của Sapo
  • Kinh nghiệm giảng dạy
  • 2017 – 2020:
  • Phụ trách đào tạo tại trung tâm tin học Doit.
  • Giảng viên chương trình MOS, IC3 và tin học ứng dụng cho hàng nghìn học viên
  Học thành thạo google sheets từ cơ bản tới nâng cao online | Edumall Việt Nam

  599,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  599,000 đ