Interests

VN

Benefits from the course

 • Nhận thức được toàn bộ tiêu chuẩn ISO 9001
 • Biết được ý nghĩa và vai trò của ISO9001 đối hệ thống quản lý chất lượng đối với công ty,
 • Sẽ hiểu được tất cả 315 yêu cầu, biết cách triển khai & áp dụng vào tổ chức,
 • Sẽ có khả năng đảm nhiệm và nhận bất kì Đánh giá (Audit) hệ thống từ bên thứ 3

About Teacher

 • Le-image

  Le Lam

  0

  0

  0

  • + Trưởng phòng Quản lý hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
  • + Kinh nghiệm 5 năm xây dựng và đánh giá hệ thống theo ISO 9001.
  • + Các chứng chỉ đã nhận (ISO9001:2015 & AS9100:2016 Appreciation & Interpretation and Internal Auditor Course; Awareness & Internal Auditor of ISO 9001:2015; CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 Lead Auditor training course-PR328)
  Học nhận thức iso 9001 - dành cho người mới bắt đầu online | Edumall Việt Nam

  1,899,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  1,899,000 đ