Interests

VN

Benefits from the course

 • Nắm được công thức và lộ trình để từng bước mở rộng quy mô doanh nghiệp (Chiến lược Công ty)
 • Hiểu công thức giúp doanh nghiệp có được uy tín và bán hàng được lâu dài (Chiến lược Thương hiệu)
 • Hiểu công thức giúp doanh nghiệp có được uy tín và bán hàng được lâu dài (Chiến lược Thương hiệu)
 • Tự mình hoàn tất được bản hệ thống chiến lược phù hợp với đặc thù riêng của công ty và kinh doanh được đúng hướng ngay từ đầu

About Teacher

 • Bess-image

  Bess Business School

  4.9

  7

  11

  • Học lean mba | xây dựng hệ thống chiến lược cấp cao online | Edumall Việt Nam

   399,000 đ

   1,799,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   399,000 đ

   1,799,000 đ