Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Nắm được công thức và lộ trình để từng bước mở rộng quy mô doanh nghiệp (Chiến lược Công ty)
Hiểu công thức giúp doanh nghiệp có được uy tín và bán hàng được lâu dài (Chiến lược Thương hiệu)
Hiểu công thức giúp doanh nghiệp có được uy tín và bán hàng được lâu dài (Chiến lược Thương hiệu)
Tự mình hoàn tất được bản hệ thống chiến lược phù hợp với đặc thù riêng của công ty và kinh doanh được đúng hướng ngay từ đầu

Lộ trình khoá học

Giảng viên

5/5

sao

85

Người theo dõi

Đánh giá từ học viên

Ưu đãi sẽ kết thúc sau
00 : 33 : 37

1,799,000 đ

399,000 đ