Danh mục
0
0

Có thể lập trình cơ bản về Java

Lộ trình học tập:

Các bài học giúp học viên có thể lập trình JAVA một cách dễ dàng.

Lợi ích từ khóa học

 • Có thể lập trình cơ bản về Java

Thông tin giảng viên

 • Lưu-image

  Lưu Trường Hải Lân

  4.6

  216

  111

  • Quản lý đào tạo tại ZendVN
  • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
  • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN
  • Xây dựng kênh học lập trình miễn phí với hơn 5 triệu lượt xem trên Youtube
  • Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: NodeJS, Laravel, Angular, ReactJS, Lập trình PHP, Zend Framework 2.x, jQuery Master, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript, Python, ...
  Học lập trình java cơ bản online | Edumall Việt Nam

  Khóa học miễn phí

  Lưu vào Yêu thích
  Chia sẻ

  Khóa học miễn phí