Interests

VN

Tổng kết năm cũng chính là thời điểm các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây dựng nói riêng phải tiến hành lập báo cáo tài chính để đánh giá và nhìn lại hiệu quả hoạt động của đơn vị trong 12 tháng. Tuy nhiên làm thế nào để có được bản báo cáo

Read more

Benefits from the course

 • Tham gia khóa học, học viên sẽ:
 • Biết được những kiến thức từ nguyên lý kế toán đến những quy định của pháp luật về thuế
 • Biết cách kê khai, làm và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, vãng lai, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp

About Teacher

 • Tuyết-image

  Tuyết Phạm

  3.6

  4

  2

  • Học lập báo cáo tài chính bằng phần mềm misa online | Edumall Việt Nam

   399,000 đ

   699,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   399,000 đ

   699,000 đ