Interests

VN

Benefits from the course

 • Với khóa học này chúng ta sẽ biết cách tạo web site bán hàng với Wordpress và Woo Ecommerce.
 • Chúng ta sẽ tìm hiểu cách test bằng Data Driven với excel và sử dụng Page Object Model để viết test automation.
 • Chúng ta sẽ học cách sử dụng Factory và testNG để thực hiện framework thứ 2.
 • Bên cạnh đó, chúng ta sẽ viết các features và run chúng để đưa ra các report cucumber và extent report.

About Teacher

 • Ngọc-image

  Ngọc Nhân Nguyễn

  3.7

  15

  6

  • QA Manager & Automation : 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.
  • Quản lý và đào tạo Automation.
  • Các kiến thức: Selenium, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter,Extent Report và Senerity.
  Học kiểm tra tự động với trang thương mại điện tử online | Edumall Việt Nam

  399,000 đ

  1,049,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  399,000 đ

  1,049,000 đ