Interests

VN

 Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật ở nước ta đang yêu cầu mỗi người để thích nghi với đời sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải khoa học hóa cách suy nghĩ, làm việc và học tập của mình.

 Tinh thần khoa học cùng với phong cách khoa học

Read more

Benefits from the course

 • Hiểu rõ được các phẩm chất của tinh thần khoa học.
 • Hiểu và biết cách áp dụng phong cách khoa học trong lao động.
 • Hiểu và biết cách áp dụng phong cách khoa học trong học tập.
 • Rèn luyện được tư tưởng khoa học tiến bộ và tình yêu khoa học.

About Teacher

 • Đặng-image

  Đặng Quang Vũ

  1.8

  34

  2

  • Cử nhân sư phạm trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Trưởng phòng đào tạo nhân sự công ty cổ phần AN MEDIA.
  • Đam mê học hỏi và tích lũy kiến thức trong nhiều lĩnh vực: công nghệ thông tin, văn hóa nghệ thuật, khoa học thường thức...
  • Admin Hội cha mẹ Việt Nam.
  Học khoa học hóa cách suy nghĩ, làm việc và học tập để đạt được thành công trong cuộc sống online | Edumall Việt Nam

  299,000 đ

  599,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  299,000 đ

  599,000 đ