Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Biết cách làm 8 dạng đề IELTS Writing Task 1.
Cảm thấy Writing Task 1 thực ra "dễ như ăn bánh", chứ không nhiêu khê như mọi người thường nghĩ.
Đạt được khoảng 6.0 - 7.0 cho phần IELTS Writing Task 1. Tuy nhiên điểm số này còn phụ thuộc nhiều yếu tố, điểm thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn.

Lộ trình khoá học

Giảng viên

học viên

Đánh giá từ học viên

Ưu đãi sẽ kết thúc sau
05 : 50 : 48

699,000 đ

399,000 đ