Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

This is a continuation of my Excel for business-Intermedate course
You will learn to use upper-intermediate Excel skills and knowledge for business environtments

Lộ trình khoá học

Giảng viên

4

Người theo dõi

Đánh giá từ học viên

Ưu đãi sẽ kết thúc sau
06 : 22 : 27

549,000 đ

299,000 đ