Interests

VN

Benefits from the course

 • Đọc vị tính cách hành vi con người qua chủng vân tay; Chìa khóa thành công dành cho các chủng vân tay; Cách chốt sales dựa trên đặc tính các chủng vân tay; Thấu hiểu để hòa hợp, hạnh phúc trong hôn nhân; Quản trị nhân sự qua cách nhìn mẫu vân tay

About Teacher

 • Thanh Xuân-image

  Thanh Xuân Lê

  0

  1

  1

  • Học định vị bản thân và phát triển tài năng qua sinh trắc vân tay online | Edumall Việt Nam

   299,000 đ

   499,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   299,000 đ

   499,000 đ