Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

có kiến thức và kỹ năng sử dụng một số phần mềm trông dụng trên thế giới để vận dụng vào quá trình tạo bài giảng, tổ chức lớp học và kiểm tra đánh giá học sinh.
Kích thích sự sáng tạo trong việc dạy học các môn ở tiểu học. Thiết kế được các hình thức dạy học đa chiều. Tiếp cận gần hơn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. và đặc biết là tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Lộ trình khoá học

Đánh giá từ học viên

Ưu đãi sẽ kết thúc sau
04 : 09 : 02

499,000 đ

299,000 đ