Interests

VN

Benefits from the course

 • có kiến thức và kỹ năng sử dụng một số phần mềm trông dụng trên thế giới để vận dụng vào quá trình tạo bài giảng, tổ chức lớp học và kiểm tra đánh giá học sinh.
 • Kích thích sự sáng tạo trong việc dạy học các môn ở tiểu học. Thiết kế được các hình thức dạy học đa chiều. Tiếp cận gần hơn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. và đặc biết là tạo hứng thú học tập cho học sinh.

About Teacher

 • Trung-image

  Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Giáo dục

  0

  7

  0

  • Học dạy học tiểu học thời công nghệ 4.0 online | Edumall Việt Nam

   299,000 đ

   499,000 đ

   Add to wishlist
   Share

   299,000 đ

   499,000 đ