Danh mục
0
0
Vũ Văn Duy
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Giảng viên tiếng Anh trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội - 8.0 IELTS (8.5 Nghe và Đọc, 8.0 Nói, 7.0 Viết).
  • 100% học bổng Thạc sĩ trường Đại học Lancaster, top 10 Đại học Anh.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan