Interests

VN

avatar

Vũ Văn Duy

0
0
1
  • Giảng viên tiếng Anh trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội - 8.0 IELTS (8.5 Nghe và Đọc, 8.0 Nói, 7.0 Viết).
  • 100% học bổng Thạc sĩ trường Đại học Lancaster, top 10 Đại học Anh.
Vũ Văn Duy
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Vũ Văn Duy

About
  • Giảng viên tiếng Anh trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội - 8.0 IELTS (8.5 Nghe và Đọc, 8.0 Nói, 7.0 Viết).
  • 100% học bổng Thạc sĩ trường Đại học Lancaster, top 10 Đại học Anh.
Top Courses

No Related Course