Danh mục
0
0
Vũ Thùy Linh
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Cô là nhà đào tạo, tác giả, diễn giả truyền cảm hứng học tiếng Anh và nhiều kĩ năng cho hàng triệu người Việt Nam.
  • Cô là giám đốc công ty TNHH Đào tạo Lego, Giám đốc công ty TNHH Megastar English với hàng ngàn người đang theo học chương trình tiếng Anh.
  • Trong sự nghiệp làm diễn giả của mình, cô đã thực hiện rất nhiều chương trình giúp đỡ mọi người như: "Đồng hành cùng con", "Không giỏi tiếng Anh, cha mẹ vẫn tự tin dạy con học tốt tiếng Anh", "Bí quyết 6 ngày giỏi tiếng Anh", " Tự tin nói tiếng Anh như người bản xứ", "CLB tiếng Anh Mega Star"... Trong các chương trình đó, rất nhiều người đã thực sự thay đổi một cách tốt đẹp hơn. Cô đã giúp hàng ngàn người từ không biết gì có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh trong một thời gian vô cùng ngắn.