Interests

VN

avatar

Vũ Huy Đạt

0
0
0
  • Th.S Vũ Huy Đạt
  • Ông đã từng công tác ở rất nhiều các vị trí quan trọng trong các tập đoàn quốc tế lớn. Từng đảm nhiệm vị trí Phụ trách kiểm toán nội bộ, tài chính, giám đốc hành chính nhân sự của các tập đoàn lớn như Coca Cola...
Vũ Huy Đạt
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Vũ Huy Đạt

About
  • Th.S Vũ Huy Đạt
  • Ông đã từng công tác ở rất nhiều các vị trí quan trọng trong các tập đoàn quốc tế lớn. Từng đảm nhiệm vị trí Phụ trách kiểm toán nội bộ, tài chính, giám đốc hành chính nhân sự của các tập đoàn lớn như Coca Cola...
Top Courses

No Related Course