Interests

VN

avatar

Vũ Đinh Hùng

2
3.2
0
  • Giảng viên tại FPT Arena Hà Nội (2009 - nay)
  • Giám đốc tại Sync Production (2010 - nay)
  • Đạo diễn của nhiều dự án video quảng cáo lớn nhỏ, đồ họa trình diễn, motion graphics, phim ngắn, music video
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hậu kỳ và đồ họa động
Vũ Đinh Hùng
Courses: 2
Rating: 3.2
Followers: 0

Vũ Đinh Hùng

About
  • Giảng viên tại FPT Arena Hà Nội (2009 - nay)
  • Giám đốc tại Sync Production (2010 - nay)
  • Đạo diễn của nhiều dự án video quảng cáo lớn nhỏ, đồ họa trình diễn, motion graphics, phim ngắn, music video
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hậu kỳ và đồ họa động
Top Courses
Loading...
Loading...