Danh mục
0
0
Võ Trường Thảo
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Kỹ sư cơ khí
  • Kinh nghiệm 10 năm trong học tập, làm việc và giảng dạy trên các phần mềm như SolidWorks, Inventor, AutoCAD

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan