Interests

VN

avatar

Võ Trường Thảo

0
0
0
  • Kỹ sư cơ khí
  • Kinh nghiệm 10 năm trong học tập, làm việc và giảng dạy trên các phần mềm như SolidWorks, Inventor, AutoCAD
Võ Trường Thảo
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Võ Trường Thảo

About
  • Kỹ sư cơ khí
  • Kinh nghiệm 10 năm trong học tập, làm việc và giảng dạy trên các phần mềm như SolidWorks, Inventor, AutoCAD
Top Courses

No Related Course