Danh mục
0
0
Võ Huy Luân
Học viên: 7
Khóa học: 2802

Kinh nghiệm

  • 7 năm kinh doanh.
  • 3 năm hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa + đào tạo và hỗ trợ rất nhiều đơn vị, nhiều người nhập hàng tận gốc.
  • Founder and Manager tại Cộng đồng nhập hàng Trung Quốc tận gốc.

Tất cả khoá học