Interests

VN

avatar

Uông Mạnh Thắng

1
4.6
3
 • Thời gian công tác trong ngành XD: 18 năm
 • Trình độ: Kỹ sư xây dựng
 • Thời gian hoạt động lĩnh vực dự toán công trình: 10 năm
 • Làm việc tại công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
 • Chức vụ: P.GĐ phụ trách kỹ thuật
 • Các lĩnh vực đang phụ trách làm và giảng dạy tốt:
 • + Lập và thẩm tra dự toán công trình, dự toán gói thầu các loại công trình XD
 • + Chủ trì Hồ sơ thiết kế công trình giao thông
 • + Lập hồ sơ dự thầu các công trình
 • + Lập hồ sơ chất lượng, hoàn công
 • + Lập hồ sơ thanh - quyết toán công trình
 • + Quản lý hợp đồng trong xây dựng
Uông Mạnh Thắng
Courses: 1
Rating: 4.6
Followers: 3

Uông Mạnh Thắng

About
 • Thời gian công tác trong ngành XD: 18 năm
 • Trình độ: Kỹ sư xây dựng
 • Thời gian hoạt động lĩnh vực dự toán công trình: 10 năm
 • Làm việc tại công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
 • Chức vụ: P.GĐ phụ trách kỹ thuật
 • Các lĩnh vực đang phụ trách làm và giảng dạy tốt:
 • + Lập và thẩm tra dự toán công trình, dự toán gói thầu các loại công trình XD
 • + Chủ trì Hồ sơ thiết kế công trình giao thông
 • + Lập hồ sơ dự thầu các công trình
 • + Lập hồ sơ chất lượng, hoàn công
 • + Lập hồ sơ thanh - quyết toán công trình
 • + Quản lý hợp đồng trong xây dựng
Top Courses
Loading...