Danh mục
0
0
Uông Mạnh Thắng
Học viên: 14
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • Thời gian công tác trong ngành XD: 18 năm
  • Trình độ: Kỹ sư xây dựng
  • Thời gian hoạt động lĩnh vực dự toán công trình: 10 năm

Tất cả khoá học