Interests

VN

avatar

Tùng Dương Hoàng

2
4.1
1
  • Kiến trúc sư, giảng viên tại trung tâm đồ họa VK STUDIO.
  • Kinh nghiệm 3 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan, 2 năm giảng dạy tại trung tâm VK, kĩ năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, 3dmax, sketch up,...
  • Tốt nghiệp bằng giỏi tại trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội, đạt được một số giải thưởng các cuộc thi lớn như HOLCIM, nghiên cứu khoa học, đạt được các học bổng trường và quốc tế như học bổng INAX của công ty LIXIL.
Tùng Dương Hoàng
Courses: 2
Rating: 4.1
Followers: 1

Tùng Dương Hoàng

About
  • Kiến trúc sư, giảng viên tại trung tâm đồ họa VK STUDIO.
  • Kinh nghiệm 3 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan, 2 năm giảng dạy tại trung tâm VK, kĩ năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, 3dmax, sketch up,...
  • Tốt nghiệp bằng giỏi tại trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội, đạt được một số giải thưởng các cuộc thi lớn như HOLCIM, nghiên cứu khoa học, đạt được các học bổng trường và quốc tế như học bổng INAX của công ty LIXIL.
Top Courses
Loading...
Loading...