Interests

VN

avatar

Trương Văn Thủy

1
3.3
0
  • Trương Văn Thủy, đến từ thương hiệu Song Thủy Wagashi nổi tiếng. Kinh nghiệm 10 năm làm nghề và đào tạo cho học viên tại các tỉnh thành phố lớn trên cả nước như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng,...v v
Trương Văn Thủy
Courses: 1
Rating: 3.3
Followers: 0

Trương Văn Thủy

About
  • Trương Văn Thủy, đến từ thương hiệu Song Thủy Wagashi nổi tiếng. Kinh nghiệm 10 năm làm nghề và đào tạo cho học viên tại các tỉnh thành phố lớn trên cả nước như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng,...v v
Top Courses
Loading...