Danh mục
0
0
Trương Nguyễn Thành Sơn
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh - tốt nghiệp trường Đại học Tài Chính Marketing trực thuộc Bộ Tài Chính.
  • Giám đốc tại công ty TNHH Linker Vietnam
  • Website quality rater tại Lionbridge Inc., (Contractor of Google)

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan