Danh mục
0
0
Trung tâm ATHENA
Học viên: 38
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Trung tâm ATHENA là đơn vị tư vấn – đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT), Quản trị và An ninh mạng được thành lập từ năm 2004. Qua 13 năm hoạt động, Trung tâm ATHENA đã đào tạo và cung cấp nhân lực CNTT, Quản trị và An ninh mạng cho hàng ngàn Doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, và dịch vụ).

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan