Interests

VN

avatar

Trịnh Minh Giang

0
0
0
  • Giám đốc hệ thống trường Hà Nội VIP
  • Nhà tư vấn chiến lược Công ty tư vấn quản lí Việt VIET MANAGEMENT CORP
  • Nhà đồng sáng lập Công ty Cổ phần sách ALPHA BOOKS
Trịnh Minh Giang
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Trịnh Minh Giang

About
  • Giám đốc hệ thống trường Hà Nội VIP
  • Nhà tư vấn chiến lược Công ty tư vấn quản lí Việt VIET MANAGEMENT CORP
  • Nhà đồng sáng lập Công ty Cổ phần sách ALPHA BOOKS
Top Courses

No Related Course