Danh mục
0
0
Trịnh Minh Giang
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Giám đốc hệ thống trường Hà Nội VIP
  • Nhà tư vấn chiến lược Công ty tư vấn quản lí Việt VIET MANAGEMENT CORP
  • Nhà đồng sáng lập Công ty Cổ phần sách ALPHA BOOKS

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan