Danh mục
0
0
Trần Võ Bảo
Học viên: 9
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Kỹ sư thi công và bóc tách khối lượng.
  • Giảng viên tại trung tâm tin học Huytraining.
  • Giảng viên đã training cho nhiều sinh viên, kỹ sư về lĩnh vực học autocad, bóc tách khối lượng, Revit. Giảng viên cũng dạy online nhiều khóa học về bóc tách khối lượng.

Tất cả khoá học