Interests

VN

avatar

Trần Thị Thu Phương

1
4
1
  • Thạc sỹ: Trần Thị Thu Phương.
  • Giảng viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
  • Cộng tác đào tạo kỹ năng tin học văn phòng: Trung tâm Trí Tuệ Việt.
  • Đã có gần 10 năm công tác và giảng dạy trong lĩnh vực tin học văn phòng.
  • Đã cộng tác đào tạo tin học văn phòng cho một số doanh nghiệp như: Euro Window, Vingroup, Công ty cổ phần thiết kế cầu đường ...
Trần Thị Thu Phương
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 1

Trần Thị Thu Phương

About
  • Thạc sỹ: Trần Thị Thu Phương.
  • Giảng viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
  • Cộng tác đào tạo kỹ năng tin học văn phòng: Trung tâm Trí Tuệ Việt.
  • Đã có gần 10 năm công tác và giảng dạy trong lĩnh vực tin học văn phòng.
  • Đã cộng tác đào tạo tin học văn phòng cho một số doanh nghiệp như: Euro Window, Vingroup, Công ty cổ phần thiết kế cầu đường ...
Top Courses
Loading...