Danh mục
0
0
Trần Thị Thu Phương
Học viên: 34
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Thạc sỹ: Trần Thị Thu Phương.
  • Giảng viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
  • Cộng tác đào tạo kỹ năng tin học văn phòng: Trung tâm Trí Tuệ Việt.

Tất cả khoá học